Agile Süreç Yönetimi ve Danışmanlık Hizmeti,

Agile dönüşüm stratejisinin organizasyona uygun şekilde belirlenmesi, dönüşümün sağlıklı ilerlemesi ve organizasyonların gerçek anlamda çevikleşmesinin ön koşuludur. Stratejinin temelini Agile dönüşümden beklentiler oluşturmaktadır. Organizasyonda stratejik kararlar alma yetkisine sahip yöneticiler Agile dönüşümden beklentilerinde ortak bir anlayış geliştirmelidirler. Pilot denemelerin ötesine geçmeyen ya da sadece belirli ritüelleri uygulamakla yetinen bir yaklaşım yerine çevikliği stratejik bir öncelik olarak ele alan bir anlayış çevikliğin temelini oluşturur.

Agile dönüşüm stratejisinin belirlenmesi aşamasında, organizasyon kültürünün ve değişim yönetiminin görmezden gelinmesi mekanik ve potansiyelin çok daha altında değer üretebilen bir yapıyla sonuçlanacaktır. Agile bir proje yönetim şekli değildir, Agile dönüşüm temel yönetim şeklinin değişmesini gerektirir, dönüşüm stratejisinin belirlenmesi aşamasında organizasyonun yapısı, kültürü, süreçleri gözden geçirilmeli ve dönüşüm hedefi ile beklentilere göre bir yol haritası oluşturulmalıdır.


Agile yönetim yada çevik yönetim olarak adlandırılan kavramı, proje yönetimi alanında çalışan kişilerin çokça duyduğu bir kavramdır. Yani aslında süreç yönetimi firmaların veya kişilerin başarısında çok etkilidir. Peki bu kavram ne zaman doğdu, nedir ve nasıl bir yapısı var. İşte bu noktalara değineceğimiz makalemizde yine uygulamalar üzerinde bilgiler verilecektir.

Agile, karmaşık ve sürekli değişen dünyada işi tamamlamanın bir yolu olarak modern işyerinde hızla popülerlik kazanıyor. Çevik, sonuç daha üretken bir iş deneyimi olduğunda ekip üyelerinin hızlı bir şekilde değiştiği uyarlanabilir kültürlerde gelişir. Bu kılavuzda, Agile proje yönetimi, temel bileşenleri ve ilkeleri ve Agile metodolojisinin nasıl uygulanacağı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Agile (Çevik) proje yönetimi, büyük projeleri, proje yaşam döngüsü boyunca kısa yinelemelerle tamamlanan daha yönetilebilir görevlere ayırmaya odaklanan, proje yönetimine yönelik yinelemeli bir yaklaşımdır. Agile metodolojisini benimseyen ekipler, işi daha hızlı tamamlayabilir, değişen proje gereksinimlerine uyum sağlayabilir ve iş akışlarını optimize edebilir.

Adından da anlaşılacağı gibi, Çevik, ekiplerin hızlı bir şekilde yön değiştirmek ve odaklanmak için daha donanımlı olmalarını sağlar. Yazılım şirketleri ve pazarlama ajansları, özellikle proje paydaşlarının haftadan haftaya değişiklik yapma eğiliminin farkındadır. Çevik metodoloji, ekiplerin yaptıkları işi yeniden değerlendirmelerine ve iş ve müşteri ortamı değiştikçe odak noktasının ekip için de değiştiğinden emin olmak için belirli artışlarla ayarlamalarına olanak tanır.

Agile proje yönetiminde yeniyseniz, ilk başta karmaşık ve yönetimi zor bir sistem gibi görünebilir. Ancak, farkında olsanız da olmasanız da, Agile’ın gerektirdiği pek çok şeyi zaten yapıyorsunuz. Birkaç ince ayar ile, daha kısa geliştirme döngüleri ve daha küçük, daha sık ürün piyasaya sürme yolunda olacaksınız.

Çevik proje yönetimini kim kullanır?
Başlangıçta yazılım geliştirme için oluşturulan Çevik proje yönetimi yaklaşımı, BT ekiplerinden daha fazlası tarafından hızla uyarlanıyor. Pazarlamacılar, üniversiteler, ordu ve hatta otomotiv endüstrisi de belirsiz ortamlarda yenilikçi ürünler sunmak için Agile metodolojisine ve diğer Agile çerçevelerine bakıyor. Birçok kuruluş, Çevik proje yönetiminden yararlanabilir ve kurulumu ve kullanımı kolaydır.

Yazılım dünyasında, mevcut bir teknolojiyi inşa etme veya daha da geliştirme kararı verildiğinde, son ürünün tanımlanması zor olabilir. Çeviklik, iş geleceğe doğru ilerlerken bir proje üzerinde yön değiştirme esnekliği nedeniyle bu belirsizliğe izin verir.

Agile yazılımından, kitaplarından veya Agile koçlarından yararlanabilseniz de, her Agile ekibi benzersizdir ve temelleri anlamak, sizin ve ekibiniz için çalışan bir Agile metodolojisi oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Agile’ın 4 temel değeri nelerdir?
Agile Manifesto, Agile metodolojisini benimseyen herhangi bir ekip için bir Kuzey Yıldızı görevi gören 4 Temel Değer ve 12 Kılavuz İlkeyi ana hatlarıyla belirtir.

Çevik’in 4 Temel Değeri şunlardır:
İşlemler ve araçlardan ziyade bireyler ve etkileşimler
Teknoloji arttıkça, insan unsuru her türlü proje yönetiminde her zaman önemli bir rol oynayacaktır. Süreçlere ve araçlara çok fazla güvenmek, değişen koşullara uyum sağlayamama ile sonuçlanır.

Kapsamlı dokümantasyon yerine çalışan yazılım
Dokümantasyon kadar önemli, çalışan yazılım daha fazladır. Bu değer, geliştiricilere işi aşırı yüklemeden tam olarak ihtiyaç duydukları şeyi vermekle ilgilidir.

Sözleşme müzakeresi yerine müşteri işbirliği
Müşterileriniz, en güçlü varlıklarınızdan biridir. İster iç ister dış müşteriler olsun, onları süreç boyunca dahil etmek, son ürünün ihtiyaçlarını daha etkili bir şekilde karşılamasına yardımcı olabilir.

Bir planı takip etmek yerine değişime yanıt vermek
Bu değer, geleneksel proje yönetiminden en büyük sapmalardan biridir. Tarihsel olarak, değişim bir masraf olarak görülüyordu ve kaçınılması gereken bir şeydi. Çevik, herhangi bir projenin ömrü boyunca sürekli değişime izin verir. Her sprint, gözden geçirme ve rota düzeltme için bir fırsat sağlar.


Agile’ın 12 ilkesi nelerdir?
Agile metodolojiler, her bir ekip kadar çeşitli ve benzersiz olabilir, ancak 12 Agile İlkesi her zaman kararlarınıza ve ürün geliştirmenize rehberlik etmelidir.
En yüksek önceliğimiz, değerli yazılımın (veya sunduğunuz her ne olursa olsun) erken ve sürekli teslimi yoluyla müşteriyi memnun etmektir.
Değişen gereksinimleri, geliştirmenin sonlarında bile karşılayın. Çevik süreçler, müşterinin rekabet avantajı için değişimden yararlanır.
Daha kısa zaman dilimini tercih ederek projeleri birkaç haftadan birkaç aya kadar sık ​​sık teslim edin.
Koordinatör ekip üyeleri proje boyunca her gün birlikte çalışmalıdır.
Motive olmuş bireyler etrafında projeler oluşturun. Onlara ihtiyaç duydukları ortamı ve desteği verin ve işi tamamlamaları için onlara güvenin.
Yüz yüze görüşme, farklı ekiplere ve ekipler içinde bilgi aktarmanın en verimli ve etkili yöntemidir.
Nihai ürün, ilerlemenin birincil ölçüsüdür.
Çevik süreçler, sürdürülebilir gelişimi destekler. Tüm paydaşlar süresiz olarak sabit bir hızı koruyabilmelidir.
Teknik mükemmelliğe ve iyi tasarıma sürekli dikkat, çevikliği artırır.
Basitlik – yapılmayan iş miktarını maksimize etme sanatı – esastır.
En iyi mimariler, gereksinimler ve tasarımlar, kendi kendini organize eden ekiplerden ortaya çıkar.
Ekip düzenli aralıklarla nasıl daha etkili olabileceği üzerine düşünür, ardından davranışını buna göre ayarlar ve düzeltir.